Категорія: Державні допомоги

Державні допомоги

Зразки документів

ДЕКЛАРАЦІЯ про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги 1 file(s)   125.00 KB Download Довідка про скад сім'ї або Зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб 1 file(s)   38.00 KB Download Довідка про доходи 1 file(s)   37.00 KB Download Про розміри державної допомоги в 2017 році 1 file(s) [...]
Державні допомоги

Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення   належних умов для  її  повноцінного утримання  та виховання.  Для призначення допомоги при народженні дитини органу соціального  захисту  населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається: заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає [...]
Державні допомоги

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства та діти-інваліди віком до 18 років. Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:  інвалідам з дитинства І групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;  інвалідам з дитинства ІІ групи – 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; інвалідам з дитинства [...]
Державні допомоги

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, надається на дітей у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Якщо розмір аліментів, [...]
Державні допомоги

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата. Компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання [...]
Державні допомоги

Допомога при усиновленні

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд). Для призначення допомоги при усиновленні дитини органові соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що [...]
Державні допомоги

Допомога на дітей одиноким матерям

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) [...]
Державні допомоги

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Для одержання допомоги на дітей, над якими [...]
Державні допомоги

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд

Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам мають особи, що одночасно відповідають таким умовам: особи, які досягли віку 63 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать [...]
Державні допомоги

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

Державна соціальна допомога призначається малозабезпеченим сім'ям, які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід, що не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімуму) для призначення допомоги у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для [...]
Державні допомоги

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Підставою для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка, заява матері, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також довідка: з [...]
Державні допомоги

СОЦІАЛЬНІ ПРАВА І ГАРАНТІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Поняття внутрішньо переміщеної особи Згідно зі статтею 1 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової [...]
Державні допомоги

Постанова Кабінету Міністрів України №352 від 8 червня 2016 року

Кабінетом Міністрів України 8 червня 2016 року прийнято постанови № 352 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509” та № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” З метою запровадження єдиних підходів щодо виконання вищезазначених рішень Уряду та відповідно до пункту 4 протокольного рішення від [...]
Державні допомоги

Інформація щодо виплати пенсій та соціального забезпечення внутрішньо переміщеним особам

Інформація щодо виплати пенсій та соціального забезпечення українським громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб У зв’язку зі зверненнями громадян з числа внутрішньо переміщених осіб щодо питань, пов’язаних з процесом соціального забезпечення та виплат пенсій,  повідомляємо наступне. Складна соціальна та гуманітарна ситуація на тимчасово непідконтрольних українських територіях виникла через російську військову агресію та фактичну окупацію, що [...]
Державні допомоги

Внутрішньо переміщені особи

Внутрішньо переміщені особи, житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок проведення АТО, також зможуть отримувати щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету [...]
До гори